Frontline plus for cats – Nhỏ gáy diệt ve và bọ chét cho mèo

159,000 462,000 

-Kiểm soát sự lây nhiễm của ve và bọ chét cho đến 6 tuần

-Diệt tất cả các loại bọ chét ( Lây truyền bệnh Lyme )

-Có thể tắm sau khi dùng thuốc tối thiểu 3 ngày

Xóa