Frontline Plus for dog < 10kg (1tuýp) / Nhỏ gáy trị ve rận

169,000 

Thuốc nhỏ gáy trị ve , rận, bọ chét
Dùng cho chó giống nhỏ dưới 10kg
Sản phẩm của Fronline – Pháp