Frontline Plus for dog 20kg – 40kg (1tuýp) / Nhỏ gáy trị ve rận

219,000 

Thuốc nhỏ gáy trị ve , rận, bọ chét
Dùng cho chó giống lớn từ 20kg – 40kg
Sản phẩm của Fronline – Pháp