Heartgard Plus xổ giun cho chó từ 11 – 22k

85,000 

Heartgard Plus xổ giun cho chó từ 11 – 22kg

Trị tất cả các loại giun móc, tròn, đặc biệt là giun tim

Sản phẩm của Pháp