Pate Pedigree Flavour For Dogs – Pate cho chó trưởng thành

12,000 18,000 

Thịt gà nấu sốt đóng gói cho mọi giống chó trưởng thành trên 12 tháng tuổi

Made in Thailand

Xóa