Hiển thị kết quả duy nhất

245,000 1,000,000 
245,000 1,000,000