Heartgard Plus xổ giun cho chó dưới 11kg

75,000 

Heartgard Plus xổ giun cho chó dưới 11kg

Trị tất cả các loại giun móc, tròn, đặc biệt là giun tim

Sản phẩm của Pháp