Revolution / Nhỏ gáy trị kí sinh cho chó mèo con

145,000 

Thuốc nhỏ gáy trị ký sinh trùng cho chó mèo

Sử dụng an toàn cho mèo > 6 tuần và < 2,5kg , không dùng khi chó, mèo bệnh