SmartHeart Adult Roast Beef Flavor 400g – Vị bò nướng

19,000 

Thức ăn khô cho chó trưởng thành

Hương vị bò

Sản phẩm của SmartHeart