Frontline Plus for dog 10kg – 20kg (1tuýp) / Nhỏ gáy trị ve rận

180,000 

Thuốc nhỏ gáy trị ve , rận, bọ chét
Dùng cho chó giống vừa từ 10kg – 20kg
Sản phẩm của Fronline – Pháp