Revolution for Cats 2,6 – 7.5kg – Nhỏ gáy trị ve rận, bọ chét cho mèo

209,000 

Thuốc nhỏ gáy trị ký sinh trùng cho mèo

Sử dụng an toàn cho mèo > 6 tuần và từ 2,6 – 7,5kg , không dùng khi mèo bệnh