Lee & Webster Tear Stain Remover/ Dung dịch rửa mắt

125,000 

Dung dịch vệ sinh mắt cho mèo

Hỗ trợ loại bỏ ghèn và vết bẩn xung quanh mắt của mèo

Made in Korea