Temptations Hairball Control Chicken / Trị búi lông

Snack trị búi lông (Hairball) cho mèo

Vị gà thơm ngon 
Sản phẩm của MARS Pet Care – USA