Feline Greenies SmartBite Hairball Control Chicken / Vị gà

99,000 

Viên ăn kiểm soát Hairball (búi lông ở ruột mèo)
Vị Gà
Made in USA

Cho phép đặt hàng trước