Fronil Spot killing fleas, ticks – Thuốc nhỏ ngoài da trị ve, bọ chét cho chó

25,000 

  • Phòng và điều trị bo chét, ve và rận trên chó
  • Sản phẩm duy trì hiệu quả đến 4 tuần đối với ve và bọ chét
  • An toàn khi sử dụng cho chó trong thời gian mang thai và cho sữa
  • Không dùng cho chó nhỏ hơn 8 tuần tuổi hoặc nhỏ hơn 2kg thể trọng