Heartgard Plus xổ giun cho chó từ 22 – 45g

95,000 

Heartgard Plus xổ giun cho chó từ 22 – 45kg

Trị tất cả các loại giun móc, tròn, đặc biệt là giun tim

Sản phẩm của Pháp