Vòi gắn chuồng cấp nước cho chó mèo

85,000 

Vòi gắn phù hợp với nhiều loại bình