Dây dẫn hộp bấm Doggyman L 30kg

Dây dẫn dạng hộp bấm cho chó 30kg