Dây dẫn hộp bấm Doggyman M 10kg

Dây dẫn dạng hộp bấm cho chó 10kg