Dây dẫn hộp bấm Doggyman NEO EX 5kg

Dây dẫn dạng hộp bấm cho chó dưới 5kg