Bàn cào mèo đơn kiểu lượn sóng

79,000 

Bàn cào mèo đơn kiểu gợn sóng

Giúp mèo mài dũa móng cũng như đáp ứng thói quen cào của mèo