Kiềm cắt móng móng cho mèo Weekly Care ( dạng cong )

95,000 

Kiềm cắt móng cho mèo

Lưỡi kiềm cong

Cho phép đặt hàng trước