Dây dẫn hộp bấm Doggyman M 20kg

Dây dẫn dạng hộp bấm cho chó 30kg