Dây dắt yếm cho mèo hình thú

65,000 

Kích thước

Vòng cổ : 20cm – 30cm

Vòng ngực : 23cm – 37cm

Chiều dài dây : 125cm