Bộ kiềm cắt móng + dũa móng Weekly Care ( dạng thẳng )

130,000 

Bộ kiềm cắt móng + dũa móng

Sử dụng cho cả mèo và chó

 

Hết hàng