ANF Korean 6 Free Duck – Thức ăn hạt khô ANF cho chó ( Vịt )

440,000 1,200,000 

  • Chuyên dưỡng lông da chắc khoẻ nhờ dầu từ thịt vịt
  • Nuôi dưỡng lông từ bên trong
  • 70% nguồn hữu cơ
Xóa