Royal Canin Medium Puppy – Thức ăn khô dành chó giống vừa dưới 12 tháng tuổi

164,000 1,670,000 

Thức ăn hạt khô cho chó con giống vừa
Trọng lượng 10-25kg, dưới 14 tháng tuổi
Made in France

Xóa