Royal Canin Medium Puppy – Thức ăn khô dành chó con dưới 12 tháng giống vừa

170,000 1,728,000 

Thức ăn hạt khô cho chó con giống vừa
Trọng lượng 10-25kg, dưới 12 tháng tuổi
Made in France

Xóa