Hiển thị một kết quả duy nhất

299,000 949,000 
245,000 1,000,000 
245,000 1,000,000 
245,000 1,000,000 
245,000 1,000,000