Kit cat fillet chicken & fiber ( hairball ) – Thịt gà miếng hỗ trọ tiêu búi lông 30g

29,000 

Không chứa kháng sinh