Dentley’s / Snack gà hình cục tạ – 9 cái

156,000 

Thanh gặm cuộn thịt gà và khoai tây cho chó

Gói 9 cây

Sản phẩm của Dentley’s – USA

Hết hàng