Bowwow Lamb Stick Jerky – Bánh thưởng cho chó thịt cừu que 40g

20,000 

Thịt cừu que 40g

Sản phẩm của Bow wow – Korea