Pedigree Dental Stix – Thức ăn bánh gặm sạch răng cho chó

35,000 

Pedigree Dental Stix xương gặm sạch răng 

Bảo vệ răng miệng tối ưu cho cún đồng thời là món bánh gặm thú vị cho pé

Made in Thailand

Xóa