Snack bánh thưởng cho chó xương sữa nhỏ

20,000 165,000 

Thức ăn vặt xương sữa gặm sạch răng

Giúp làm sạch răng và mài răng

Ngăn ngừa thói quen cắn phá đồ đạc của cún

Made in Thailand

Xóa