Bộ dây dẫn vòng yếm tròn 7 màu

70,000 

Bộ dây dẫn vòng yếm tròn 7 màu

Dùng cho chó mèo dưới 10kg