Hiển thị một kết quả duy nhất

130,000 170,000 
150,000 280,000