Snack bánh thưởng cho chó sấy hình xương cá

20,000 195,000 

Snack Thái cá mực sấy hình xương cá

Giúp làm sạch răng và mài răng

Ngăn ngừa thói quen cắn phá đồ đạc của cún

Made in Thailand

Xóa