Reflex plus can food for cat with turkey and duck – Pate cho mèo vị thịt gà tây và vịt 400g

36,000 

thành phần:

Thịt và các dẫn xuất từ động vật ( 4% gà tây, 4% vịt ), Khoáng chất