Cataholic Rich Gravy Tuna, Salmon 40g/Súp vị Cá ngừ,Cá hồi

10,000 

Súp đặc biệt cho mèo 40g

Hương vị cá ngừ & cá hồi

Made in Thailand