Pate NutriPlan Cá Hồi Và Cua – NutriPlan Cat Wet Food Tuna And Crab

38,000 

NutriPlan Cá Hồi và Cua 

  • Không Chứa Chất Làm Đông
  • Omega 3 , DHA

Made in Korea