Pate meowcat tuna – pate cho mèo cá ngừ dạng thạch

11,000