CIAO Tuna & Chicken Fillet Scallop 40g/ Súp cá ngừ & sò điệp

14,000 

Súp đặc biệt cho mèo 40g

Hương vị cá ngừ kết hợp gà và sò điệp

Made in Thailand