Kit Cat Purr Puree Tuna &Fiber – Súp thuởng Cá Ngừ & Ngừa Búi Lông

340,000 

 

  • Omega 3 & 6
  • Taurine thêm
  • Không mỡ & thịt
  • Grain Free

Quy Cách : 40 tuýp x 15g