Khoáng Vi Lượng GreenSafe

60,000 

Khoáng Vi Lượng Green Safe

-Bổ sung khoáng chất cần thiết thông qua đường tiêu hóa

-Giúp vật nuôi phát triển ổn định , tổng hợp trao đổi chất

-Ngăn chặn hiện tượng gặm gạch đá , liếm cát

made in USA