Hạt Khô Iskhan Chó Từ 4 Đến 12 Tháng 1,2kg – Iskhan Junior

213,000 

Thức ăn khô dành cho chó con từ 4 đến 12 tháng 

made in Korea

Cho phép đặt hàng trước