SmartHeart Small Breed Beef Flavor 400g – Vị bò nướng

22,000 

Thức ăn khô cho chó giống nhỏ trưởng thành

Hương vị bò

Sản phẩm của SmartHeart