Giỏ xách Wadaz cho chó mèo nhiều kích thước

200,000 300,000 

Kích thước  Dài    Rộng     Cao

Nhỏ             37cm 18cm    23cm

Trung          43cm   21cm   26cm

Lớn             52cm   21cm   30cm

Xóa