Hiển thị kết quả duy nhất

320,000 450,000 
120,000 240,000 
1,100,000