Virkon™ S – Thuốc sát khuẩn chuồng , sàn nhà , không khí

30,000 

Thuốc sát trùng đa năng, đặc biệt an toàn và hiệu quả trong sát trùng da, nước uống và không khí.

Khử mùi khai nước tiểu rất tốt

 

Xóa