PetAg KMR Kitten Milk Replacer 340g / Sữa bột cho mèo

619,000 

Sữa bột thay thế sữa mẹ cho mèo con

Hỗ trợ tăng trưởng cho mèo con, dinh dưỡng cho mèo mẹ mang thai, mèo bệnh, mèo già

Sản phẩm thuộc PetAg – USA