Kit Cat Purr Puree Tuna & Fiber – Súp thuởng Cá Ngừ ( Búi Lông )

39,000 

  • Omega 3 & 6
  • Taurine thêm
  • Không mỡ & thịt
  • Grain Free